2021
ROK CHMURY

Odkryj, czym się zajmujemy, jak opracowujemy innowacje i w jaki sposób wytyczamy kierunki rozwoju.

01

BLOG

Raport Bezpieczna Chmura

CZYTAJ WIĘCEJ

4 lekcje dla sektora produkcyjnego, aby w pełni przygotować się na nadchodzące wyzwania w przyszłości

CZYTAJ WIĘCEJ

Rok 2021 i lata 20-te w chmurze

CZYTAJ WIĘCEJ
02

DLACZEGO
CHMURA?

Na chmurę patrzy się dzisiaj głównie przez pryzmat wzrostu wydajności i optymalizacji ekonomicznej. Rozwiązania chmurowe stają się standardem bez względu na branżę. Firmy migrując do chmury w szybkim czasie wyprzedzają inne pod względem wzrostu przychodów i marży.

To katalizator innowacji i sposób na zapewnienie sobie niespotykanej dotąd elastyczności podejmowanych działań. Liderzy mają do wyboru kilka modeli chmur. Każdy z nich przedstawia inne możliwości oraz korzyści.

03

CHMURA
W KAŻDEJ BRANŻY

Wyzwania rynku, rekomendację i przykłady wdrożeń

04

ADAPTACJA CHMURY

Public Cloud

Najbardziej popularny i uniwersalny rodzaj chmury. Oferowana jest przez dostawców zewnętrznych. Dostarcza ustandaryzowane usługi, które można dopasować do organizacji, dzięki temu jej wdrożenie może być dużo szybsze.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Hybrid Cloud

Chmura hybrydowa to jeden z modeli wykorzystania chmury i jej usług, zakładający wykorzystanie chmury publicznej i prywatnej i/lub kilku chmur publicznych i prywatnych jednocześnie.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Private Cloud

Chmura w wydaniu private cloud to wykorzystanie wewnętrznych zasobów firmy dla dostarczania usług IT. Model zapewniający najwyższą prywatność, poufność i bezpieczeństwo dla organizacji.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Multi-cloud

Multi-cloud to strategia, w której organizacja wykorzystuje dwóch lub więcej dostawców chmurowych oraz wiele typów usług cloud dla różnych rodzajów zastosowań.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Cloud Native

Nowoczesne podejście do tworzenia systemów i aplikacji biznesowych w oparciu o mikrousługi /mikroserwisy dostawców usług chmurowych.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

IaaS

Zaletą IaaS jest bardzo duża elastyczność, skalowalność oraz mnogość ustandaryzowanych „rozmiarów” instancji chmurowych oraz duże możliwości konfiguracyjne.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

SaaS

W modelu SaaS kupujemy kompletne rozwiązanie biznesowe – funkcjonalność – z ograniczonymi możliwościami konfiguracyjnymi.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

PaaS

W modelu PaaS wybieramy i pozyskujemy od dostawcy chmurowego gotowe i prekonfigurowane mikrousługi z których możemy komponować rozwiązania i docelowe aplikacje.

POZNAJ SZCZEGÓŁY
05

AMBASADORZY
ROKU CHMURY

Polski rynek zmienia optykę w kierunku chmury, jako miejsca gdzie technologie, takie jak nauczanie maszynowe, algorytmy poznawcze czy Internet Rzeczy są dużo łatwiej i szybciej dostępne. Widzimy to wyraźnie poprzez rosnące lokalnie zainteresowanie naszymi usługami oraz potrzebę wsparcia w początkowych etapach drogi do chmury. Nie jest to jedynie zmiana technologiczna, to przede wszystkim zmiana kultury i sposobu pracy, organizacji zadań oraz dynamiczny rozwój innowacji.

Aż 93% przedsiębiorstw ze światowej listy TOP 500 korzysta z więcej niż jednego rozwiązania chmurowego. W Chmurze Krajowej realizujemy strategię multicloud - oferujemy rozwiązania różnych dostawców, aby nie zamykać się w świecie jednej technologii. Dobieramy je tak, by szybciej i na większą skalę realizować cele biznesowe klientów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej.

Często przed decyzją o przejściu do chmury wstrzymuje nas niepewność co do ochrony danych w tym środowisku. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten sam poziom skuteczności backupu/odtwarzania co lokalnie, jak zapewnimy spójność polityk retencji, które dane i jak będziemy transferować do chmury? To wszystko jest osiągalne przy użyciu dobrego narzędzia do zarządzania danymi, takiego jak Commvault.

Organizacje muszą przedefiniować swoje modele biznesowe, aby zapewnić sobie lepszą przyszłość. Google Cloud pomaga przyspieszyć transformację cyfrową, dzięki czemu firmy mogą wykorzystać potencjał płynący z innowacji i elastycznie dostosowywać się do nadchodzących warunków.

Współczesne realia świata Idea Economy wymagają od organizacji szybkiego reagowania na pojawiające się zarówno szanse jak i zagrożenia. Chmura Obliczeniowa nie jest miejscem docelowym czy świętym Graalem IT. Jest narzędziem, które umożliwia firmom i instytucjom odnaleźć się w świecie Cyfrowej Rewolucji, w którym osiągniecie przewagi konkurencyjnej nie wymaga ponoszenia gigantycznych wydatków na IT. Chmura Obliczeniowa demokratyzuje biznes pozwalając na osiąganie przewagi konkurencyjnej rzeczywiście w oparciu o innowacje.

Wybór platformy technologicznej jest jedną z kluczowych decyzji, przed jaką stoją dziś przedsiębiorstwa. Otwarte, bezpieczne, hybrydowe wielochmurowe środowisko jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Decyduje o tym, jak szybko można zaadresować szanse rynkowe, efektywnie obsłużyć klientów, dopasować usługę do skali zapotrzebowania, czy też szybko reagować na nieoczekiwane wyzwania np. pandemia.

Polska ma potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy. W maju Microsoft ogłosił kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 mld dolarów, którego celem jest przyspieszenie innowacji i cyfrowej transformacji na rzecz rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Inwestycja ta będzie również stanowić silne wsparcie dla dalszego sukcesu polskich programistów, tworząc możliwości rozwoju kluczowych umiejętności dla około 150 000 osób.

Ewolucja Chmury trwa od kilkunastu lat i co roku wzrasta poziom adopcji takich rozwiązań w organizacjach, coraz częściej są one też wykorzystywane w kontekście zastosowań o znaczeniu krytycznym. Oracle prognozuje, że do 2025 roku nawet 80% wszystkich systemów i aplikacji wykorzystywanych w firmach będzie działało w modelu Cloud Computing. Chmura jest kluczowym kierunkiem rozwoju infrastruktury IT, a tym samym jest również najważniejszym elementem strategii Oracle.

Salesforce Customer 360 to nasza wizja wspierania klientów w procesie transformacji cyfrowej. To zintegrowana platforma CRM, która łączy marketing, sprzedaż, handel, usługi i wiele innych aspektów, aby zapewnić firmom jedno źródło informacji o klientach. Daje to tym zespołom jednolite, spójne spojrzenie na klientów, dzięki czemu zespoły mogą zapewniać klientom inteligentne, spersonalizowane formy obsługi, których klienci oczekują od każdej marki, i budować trwałe, pełne zaufania relacje.