Raport Bezpieczna Chmura

  • Zainteresowanie wielu firm chmurą obliczeniową wynika z wydajności oraz elastyczności oferowanej przez to rozwiązanie. Rok 2020 jednoznacznie pokazał nam, jak istotna jest odporność systemów, ich zwinność, potencjał do adaptacji oraz skalowalność.
  • Pokusy szybkiego przeprowadzenia wdrożenia chmury i zwiększenia efektywności biznesowej mogą stać się powodem niewystarczającej uwagi poświęconej kwestiom zarządzania oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami regulacyjnymi. Warto jednak zadbać o kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności, niezależnie od tempa transformacji.
  • Ograniczanie ryzyka i ochrona danych w chmurze są priorytetami, dlatego należy wypracować konsekwentnenpodejście do zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązanianchmurowego. Zbyt często jest ono przedmiotem dyskusji dopieronna końcowym etapie transformacji. Takie podejście możenwydłużać czas osiągnięcia pożądanych wyników biznesowych lub skutkować koniecznością wykonania całej pracy od nowa.
przekladka przekladka

Organizacje kładą nacisk na szybką implementację rozwiązań chmurowych w biznesie, która umożliwia zwinną transformację na dużą skalę w relatywnie krótkim czasie. Jednak każda radykalna zmiana w firmowym ekosystemie może wywołać prawdziwą burzę w obszarze bezpieczeństwa.

Dostawcy usług chmurowych (ang. Cloud Service Providers, CSP) podjęli wiele starań, aby zabezpieczyć infrastrukturę i uaktualnić natywne funkcje bezpieczeństwa. Wprowadzają innowacje, aby tworzyć i udostępniać nowe usługi i funkcje coraz szybciej. Jednak nie tylko CSP są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku opartym o chmurę obliczeniową.

Domyślne ustawienia podczas tworzenia nowej instancji chmury prawdopodobnie nie spełnią nawet podstawowych wymogów bezpieczeństwa dowolnej operacji biznesowej. To na barkach każdej organizacji, która wykorzystuje to rozwiązanie, spoczywa ciężar zastosowania narzędzi i środków bezpieczeństwa, które zabezpieczą aplikacje środowisko tworzone przez nie w chmurze.