CHMURA KRAJOWA

Chmura Krajowa dostarcza kompleksowe rozwiązania chmury obliczeniowej.

Działamy w modelu multicloud: oferujemy rozwiązania własne, jesteśmy też partnerem strategicznym czołowych globalnych dostawców: Google i Microsoft. Wspieramy transformację cyfrową przedsiębiorstw, dając swobodę wyboru różnych rozwiązań chmurowych.

Platforma Chmury Krajowej

Platforma Chmury Krajowej to usługi i produkty chmurowe zaprojektowane i zarządzane przez Chmurę Krajową. Platforma jest zbudowana w oparciu o stos technologiczny VMware.

WIĘCEJ

Maszyny wirtualne

Maszyna wirtualna jest logiczną jednostką, odpowiednikiem serwera, funkcjonującą w zwirtualizowanych za pomocą oprogramowania VMware vSphere zasobach centrów danych Chmury Krajowej.

WIĘCEJ

Dysk blokowy

Dysk blokowy to przestrzeń dyskowa o wysokiej wydajności, podłączona do wirtualnej maszyny, wymagana do instalacji systemu operacyjnego, aplikacji czy baz danych.

WIĘCEJ

Dysk plikowy

Plikowa pamięć masowa umożliwia zarówno współdzielenie plików między systemami oraz maszynami wirtualnymi, jak i wydajną pracę z nimi.

WIĘCEJ

Dysk obiektowy

Dysk obiektowy to skalowalna, trwała i efektywna kosztowo przestrzeń dyskowa na statyczne i nieustrukturyzowane dane organizacji. Służy do przechowywania dużych wolumenów danych.

WIĘCEJ

WORM as a Service

Usługa WORM as a Service to obiektowy magazyn danych w chmurze wykorzystujący technologię WORM (write-once-read-many). Rozwiązanie uniemożliwia modyfikację zapisanych dokumentów.

WIĘCEJ

Łącze dedykowane

Usługa "łącze dedykowane" umożliwia dostęp sieciowy o gwarantowanych parametrach do usług Chmury Krajowej z siedziby klienta.

WIĘCEJ

VPN

VPN umożliwia dostęp do usług Chmurę Krajową z siedziby klienta poprzez sieć publiczną. Dane mogą zostać zaszyfrowane i przesyłane przez tunel IPSec (Internet Protocol Security).

WIĘCEJ

Dostęp do internetu

Bramka internetowa umożliwia udostępnienie w Internecie aplikacji i serwisów klienta korzystających z infrastruktury Platformy Chmury Krajowej.

WIĘCEJ