HANDEL DETALICZNY

SYTUACJA NA RYNKU

Branża handlu detalicznego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branży, która poza dużą dynamiką rozwoju bardzo szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku. To sprawia, że w błyskawicznym tempie odpowiada na pojawiające się trendy technologiczne i potencjalnie jest lub może być najlepszym przykładem adopcji technologii.

On-line

Ostatnie miesiące pokazały, że z punktu widzenia ciągłości działania i utrzymania biznesu kluczowy staje się obszar e-commerce i wszelkiego rodzaju kanały cyfrowe. Dominująca część organizacji posiadająca równolegle oddziały i sklepy on-line odnotowały znaczny wzrost sprzedaży w obszarze tych drugich. To zdecydowanie pociągnęło za sobą, spójny ze wzrostem sprzedaży, wzrost zapotrzebowania na zasoby informatyczne. Zmiany i potrzeby te mogły być właściwie zaadresowane dzięki dostępnym na żądanie niemal nieorganicznym zasobom informatycznym jakie dostarczają dostawcy chmury. Firmy, które nie posiadały możliwości sprzedaży on-line albo musiały uporać się z wyzwaniem stworzenia i uruchomienia takiego kanału dystrybucji (w bardzo krótkim czasie), pozyskując i udostępniając niezbędne zasoby informatyczne albo musiały zredefiniować swoją strategię funkcjonowania na rynku.

Mobile

Klienci, coraz częściej dokonują zakupów poprzez aplikację uruchamiane na swoich smartfonach. Zakup ma być realizowany tu i teraz- niezależnie od miejsca, w którym znajduje się klient. Usługi sprzedaży realizowane za pośrednictwem aplikacji poprzez urządzenia mobilne stale się rozwijają dostosowując się do potrzeb rynku oraz odpowiadając na nowe potrzeby klientów. To wszystko staje się możliwe dzięki chmurze, która umożliwia rozwój aplikacji i dopasowywanie funkcjonalności biorąc pod uwagę doświadczenie i oczekiwania klientów.

BigData

Ilości danych generowanych i pozostawianych przez użytkowników, staje się istotna z punktu widzenia rozwoju biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale analizować i dostosowywać usługi do potrzeb klientów. Każdego dnia otrzymujemy informacje na temat dokonywanych zakupów, a także zainteresowań, które finalnie wpływają na zwiększenie sprzedaży, rozwój biznesu i pozwalają modyfikować usługi zgodnie z zapotrzebowaniem.

AI- także w obsłudze klienta

Widzimy potrzebę wykorzystania AI oraz automatyzacji i dostosowania procesów sprzedażowych do obecnej sytuacji. Firmy muszą wychodzić naprzeciw potrzebom, aby klient mógł uzyskać dostęp do niezbędnych produktów tu i teraz. W tym niewątpliwie pomogą takie technologie jak AI czy uczenie maszynowe. Wykorzystanie sztucznej inteligencji to pośrednio nic innego jak zwiększenie jakości usług oraz poprawienie wyników sprzedażowych dzięki stale dostarczanym informacjom oraz analizom zakupowych. Dane te muszą być przetwarzane, modelowane i analizowane często w czasie rzeczywistym.

Infrastruktura

Jest to nadal najprostszy, ale też optymalny scenariusz wykorzystania chmury. Z uwagi na m.in. optymalizacje kosztowe, widzimy stały wzrost jego zastosowania w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, które finalnie wpłyną na jakość usług. Coraz częściej firmy rezygnują z modelu CAPEX na rzecz OPEX. Firmy chcą i będą inwestować w corowy biznes chętniej, niż w sprzęt IT, a tym samym będą chciały wykorzystywać bardziej nowoczesne rozwiązania, a także innowacyjny i bardziej wydajny sprzęt oraz oprogramowanie.

Firmy z obszaru Retail z uwagi na potencjalne wyzwania w postaci spadających przychodów lub stosunkowo niskiej marży, zawsze mierzyły się z wyzwaniem optymalizacji kosztów, która często idzie w kierunku ich obniżenia. Jeśli ma się to realizować bez pogorszenia jakości usług czy dostarczaniu biznesowi lepszych, bardziej wydajnych rozwiązań firmy, przedsiębiorstwa powinny skupić się na realizacji swoich celów biznesowych i dostarczać kluczowe rozwiązania dla swoich klientów. Podobnie jest z obszarem IT, który jest krytycznym obszarem dla każdej innowacyjnej firmy, a dodatkowo staje się trampoliną dla biznesu. Dlatego celem dodatkowym organizacji powinno być ciągłe wspieranie obszaru IT i umożliwienie mu rozwoju, aby dążyć do zwiększenia jakości dostarczanych klientom usług.

Warto rozważyć zmianę i zastąpić wysokokosztowe inwestycje w hardware na rzecz dostarczenia wykwalifikowanym zespołom IT nowoczesnych rozwiązań, które wprowadzą świeżość do organizacji oraz dostosuje potrzeby rynkowe do założonych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Zaadresuje to również ambicje zespołów IT które otrzymają najnowocześniejsze narzędzia do swojej pracy. Rozwiązania chmurowe w tym przypadku wydają się być najbardziej właściwe. Również chmura publiczna wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla branży, ze względu na potrzebę stałego rozwoju aplikacji, a także ciągłego zwiększania ilości danych, które będą przetwarzania w chmurze. Dzięki chmurze branża retail, przy pełnej współpracy i zaangażowaniu zespołu IT, jest w stanie dostarczyć klientom wysokiej jakości usługi, dostosowując je do wymagań rynkowych.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ
DO CHMURY

 • Analiza

  Analiza posiadanych przez organizacje zasobów technologicznych, narzędzi IT, zasobów ludzkich oraz posiadanych w organizacji kompetencji. Kolejnym krokiem jest analiza obszaru branży, w którym działa organizacja (np. specyficzne wymagania, trendy oraz doświadczenia i kierunku, w którym zmierzają liderzy branży). Dzięki temu otrzymujemy informacje o tzn. stanie AS-IS.

 • Cel i strategia

  Określenie celów biznesowych wykorzystania chmury oraz określenie celów biznesowych strategii technologicznej. To pozwoli rozpoznać elementy technologii, które mają wspierać firmę w obszarze realizacji powyższych, a jednocześnie wyznaczą potencjalne trudności wdrożenia technologii. Wyznaczone cele powinny być istotną częścią strategii przedsiębiorstwa. Strategia technologiczna powinna zawierać elementy potencjalnego wykorzystania trendów branży i pryncypiów np. strategii multi-cloud, a także określić kolejne potrzeby wynikające ze strategii.
  Istotnym elementem będzie określenie lub zmiana istniejącego modelu operacyjnego organizacji na nowy, funkcjonujący w oparciu o chmurę. Istotne jest także zupełnie inne zarządzenie kosztami IT w obszarze wykorzystania chmury.

 • Zarządzanie i optymalizacje

  Po migracji do chmury następować będzie optymalizacja, czyli dostosowywanie planów kolejnych działań, uwzględniając nabyte doświadczenia, posiadane kompetencje oraz wszystko co zostało wprowadzone do organizacji jako doświadczenie po migracji.

Plan działania i wykorzystania chmury

Rekomenduje się opracowanie i wdrożenie planu TRANSFORMACJI CYFROWEJ wykorzystującej chmurę lub której chmura będzie kluczowym elementem. Chmura jako całość, ale także poszczególne rozwiązania oparte o chmurę.

Wybór obszaru

Zaleca się wybór obszaru firmy, który potencjalnie mogłyby być przeniesiony do chmury jako pierwszy. Następnie rekomenduje się wykorzystanie sprawdzonych i gotowych scenariuszy implementacji chmury w tzw. drugiej fazie migracji. Dla wielu organizacji będą to np. scenariusze wykorzystania chmury do budowy zapasowego Data Center albo przeniesienie systemów SAP i/lub Oracle do chmury, a także bardziej zaawansowanych systemów IT.

Partnerzy

Zaangażowanie doświadczonych partnerów realizujących złożone projekty transformacyjne, którzy wykorzystują elementy chmur publicznych i prywatnych oraz strategii multi-cloud upraszcza proces migracji do chmury. To co ważne, skala realizowanych projektów powinna być znacząca. Istotnym elementem rekomendacji jest wybór partnera posiadającego sprawdzone metodyki implementacji i migracji aplikacji lub całych obszarów biznesowych organizacji do chmury. Obniża to ryzyko oraz koszty takiego procesu.