HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Hewlett Packard Enterprise to globalna firma oferującą usługi platform-as-a-service - od brzegu sieci aż po chmurę, która pomaga organizacjom szybciej osiągać zamierzone efekty, odblokowując wartość płynącą ze wszystkich posiadanych przez nich danych bez względu na to, gdzie dane te powstają i gdzie są przetwarzane.

Wieloletnia historia innowacji i śmiałych idei, które zmieniają na lepsze nasz sposób życia i pracy, umożliwia HPE oferowanie unikalnych, otwartych i inteligentnych rozwiązań technologicznych zapewniających spójne doświadczenie – we wszystkich chmurach, we własnych Centrach Przetwarzania Danych po najdalszy Brzeg Sieci. W ten sposób firma pomaga Klientom w opracowywaniu nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania klientów końcowych i zwiększaniu efektywności operacyjnej.

HPE GreenLake Cloud Services

HPE GreenLake Cloud Services jest strategicznym narzędziem do wsparcia szybszego osiągania celów biznesowych. Uzyskuje się to dzięki implementacji cech i korzyści Chmury Obliczeniwej dla obsługi obciążeń i systemów działających on-premise w serwerowniach Klientów. Rozwiązanie spełnia wszystkie kluczowe charakterystyki Chmury Obliczeniowej z zapewnieniem dodatkowych korzyści niedostępnych w Chmurze Publicznej. Może też jednocześnie stanowić fundament do tworzenia i zarządzania środowiskami hybrydowej multichmury.

WIĘCEJ

Subskrypcyjny model dostarczania i rozliczania środowisk IT wg przewidywalnych kosztów

Środowiska IT są dostarczane w modelu usługowym identycznie jak w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa uzyskują niski próg wejścia/dostępu do najnowszych technologii, które są rozliczane w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie zasobów. Jednocześnie moduły rozliczeniowe są jasno zdefiniowane w umowie. W związku z tym koszty są z góry przewidywalne i dzięki temu nie pojawia się znany ze środowisk Chmury Publicznej tzw. szok kosztowy („opex schock”).

HPE GreenLake Central

Portal samoobsługowy służący do budowy i zarządzania hybrydowymi środowiskami multichmurowymi. Z jednej strony pozwala kontrolować koszty, z drugiej zaś umożliwa szybkie i łatwe pozyskiwanie zasobów bezpośrednio przez działy biznesowe

Kompleksowa obsługa

Rozwiązanie obejmuje kompleksową obsługę środowiska zapewniając
stabilność i elastyczność infrastruktury IT oraz dostęp do wiedzy ekspertów. Pozwala to zlikwidować stale powiększający się deficyt kompetencyjny z jednoczesnym przesunięciem wszystkich własnych zasobów na wsparcie startegicznych działań biznesu.

Dane przechowywane i przetwarzane we własnej serwerowni

HPE GreenLake Cloud Services jest realizowana na miejscu, w serwerowni Klienta. Dzięki temu zachowana jest pełna kontrola nad strategicznymi danymi oraz spełnione są wymagania prawne związane z regulacjami branżowymi czy RODO.

HPE Cloud Volumes

HPE Cloud Volumes jest usługą pamięci masowej dostępną w modelu chmury publicznej. Umożliwia ona wdrożenie środowiska chmury hybrydowej bez potrzeby dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

HPE CLOUD VOLUMES