HYBRID CLOUD

Chmura hybrydowa to połączenie infrastruktury chmury prywatnej i publicznej, która umożliwia przenoszenie zasobów pomiędzy dwoma środowiskami. Rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które korzystają z chmury publicznej oraz obsługują istniejącą wewnętrzną infrastrukturę IT ze względu na wykorzystywane dane. W wielu organizacjach hybrydowe podejście jest koniecznością. Biznes staje się coraz bardziej cyfrowy, a technologie chmurowe rozwijają się w szybkim tempie. Hybrydowe rozwiązania są często wykorzystywane jako strategia wspierająca cele biznesowe.

Elastyczność

Połączenie infrastruktury chmury prywatnej i publicznej, która umożliwia przenoszenie zasobów między dwoma połączonymi środowiskami.

Szybka reakcja na zachodzące zmiany na rynku

Możliwość szybkiego dostosowania usług do potrzeb klientów oraz zwiększenie przewag konkurencyjnych.

Dzięki chmurze hybrydowej firmy mogą uzupełniać lokalne zasoby, uzyskując bardzo potrzebną skalowalność i elastyczność bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę lub pozbywania się starszych inwestycji.

Chmura hybrydowa pozwala także organizacjom wybrać miejsce przechowywania danych w zależności od preferencji lub wymagań regulacyjnych i zgodności.

Chmura hybrydowa daje organizacji możliwość przechowywania istotnych dla biznesu danych na serwerach lokalnych, a jednocześnie przenosić pozostałe dane i udostępniać kluczowe aplikacje i usługi w chmurze publicznej.

Ciągłość działania

Rozwiązanie zapewnia ciągłość biznesową. Pomaga organizacjom tworzyć kopie zapasowe danych i zapewnia skalowalność w przypadku wzrostu zapotrzebowania.

Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Zapewnia firmom kontrolę nad danymi i poprawia bezpieczeństwo poprzez ograniczenie potencjalnego narażenia na utratę danych.

Rozwój nowych technologii

Zdolność do szybkiego reagowania na zmiany i wdrażania nowych produktów na rynek, pomaga firmom zwiększać przewagę konkurencyjną oraz jest kluczowym elementem innowacji. Chmura hybrydowa zapewnia elastyczność potrzebną do sprostania zmieniającym się wymaganiom biznesowym.

Skalowalność i kontrola

Zapewnia większą kontrolę nad danymi. Firmy mogą skalować zasoby biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe oraz zmiany zachodzące na rynku. Ponadto chmura pozwala na większą automatyzację, dzięki czemu można dostosować ustawienia chmury, aby bez wysiłku reagować na zmiany optymalizując wydajność.

Obniżone koszty

Chmura hybrydowa oprócz bezpieczeństwa i kontroli danych, daje możliwość ekonomicznego sposobu skalowania swoich operacji i obniżenia kosztów w momencie zwiększenia zasobów. W przypadku gwałtownego wzrostu, organizacje z opcją chmury hybrydowej mogą uniknąć ogromnych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury i zamiast tego płacić tylko za te zasoby, z których faktycznie korzystają. Jeśli popyt się zmniejszy, koszty również spadną.

Wsparcie dla pracy zdalnej

Wirtualizacja miejsc pracy jest istotną funkcjonalnością dla firm z rozproszoną i coraz bardziej globalną strukturą zatrudnienia. Chmura hybrydowa zapewnia organizacjom także elastyczność w zakresie wspierania pracy zdalnej, która staje się coraz bardziej powszechna, dzięki stałej dostępności do danych. To istotny element, który zwiększa wydajność organizacji.