IaaS

Infrastructure as a Service to model, w którym organizacja udostępnia infrastrukturę w centrum danych dostawcy usług w chmurze. Dostawca przechowuje zasoby i je utrzymuje, zapewniając takie elementy jak zasilanie, fizyczną ochronę, elementy ochrony przeciwpożarowej etc. IaaS znacznie upraszcza adopcję chmury i często jest pierwszym krokiem w procesie migracji. Podejście to bywa bardziej opłacalne niż zakup i utrzymanie sprzętu przez organizację. Do klienta należy w większości optymalizacja i konfiguracja sprzętu.

Dostęp na żądanie

System IaaS jest dostępny na żądanie, co pomaga obniżyć koszty, ponieważ firmy płacą jedynie za zasoby, których obecnie używają.

Optymalizacja zasobów

Model IaaS zmniejsza obciążenia związane z konserwacją IT i pozwala usprawnić sposób wdrażania oprogramowania przez firmę.

Elastyczność w standardzie

Zyskujesz większą elastyczność w sposobie płacenia za rozwiązania korporacyjne i zarządzanie nimi.

Skalowalność

Model IaaS daje możliwość łatwego skalowania rozwiązań IT. Dzięki temu jest szczególnie popularny wśród rozwijających się firm i przy projektowaniu nowych rozwiązań.

Model IaaS to potencjalne współużytkowanie puli zasobów. Jego zaletą jest duża elastyczność. Można go szybko skonfigurować, udostępnić czy też zwolnić i tym samym dostosować do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa. To niesie za sobą wymierne korzyści, również finansowe.

Ograniczane są koszty stałe infrastruktury, a dodatkowo przedsiębiorstwo ma również większą kontrolę nad działalnością operacyjną i usługami w obszarze infrastruktury.
Każda usługa chmurowa wiąże się również z różnym zakresem działań po stronie dostawców. W przypadku IaaS dostawca oferuje klientom dostęp do pamięci masowej, sieci czy też serwerów (wirtualnych i/lub fizycznych).

Korzyści jakie daje model IaaS mogą z pewnością przyczynić się do realizacji celów biznesowych określonych w strategii firmy.

Nastawienie na wzrost

Celem każdej firmy jest rozwój i pozyskanie większej liczby klientów. To powoduje, że na każdym etapie rozwoju potrzebujemy szybkiego dostępu do większej ilości danych. Platformy IaaS wykorzystują technologię, którą można łatwo skalować, aby zaspokoić potrzeby firmy na każdym etapie.

Oszczędność

Korzystając z wewnętrznego systemu przechowywania, płacimy za utrzymanie całego sprzętu, bez względu na to ile z niego korzystamy. W przypadku usługi IaaS płacimy jedynie za czas, w którym aplikacja faktycznie działała.

Elastyczność

Gdy firma jest w fazie początkowej płacimy za użycie tylko niewielkiej ilości danych. W momencie rozwoju mamy możliwość zwiększenia ilości przechowywanych danych za pośrednictwem IaaS. Nie potrzebujemy konfigurować nowego systemu, a to pozwala nam znacznie zaoszczędzić czas.

Koncentracja na biznes

IaaS można łatwo skonfigurować, co pozwala szybko wdrożyć rozwiązanie, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na rozwój innych obszarów firmy.