MULTI-CLOUD

Multi-cloud to strategia, w której organizacja wykorzystuje dwie lub więcej platform przetwarzania danych w chmurze. Organizacje, które nie chcą polegać na jednym dostawcy usług, mogą skorzystać z zasobów różnych dostawców w różny sposób, aby uzyskać największe korzyści. Często różne chmury, różnych dostawców są wykorzystywane do realizacji kilku odmiennych celów biznesowych.

No vendor lock

Brak uzależnienia od jednego dostawcy chmury, co pozwala zmniejszyć ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w przyszłości. Zostanie z jednym dostawcą może utrudnić organizacji przyjęcie elastycznej strategii.

Niskie ryzyko, duża niezawodność

Organizacje decydujące się na strategię multi-cloud, zmniejszają ryzyko awarii sprzętu lub braku dostępności zasobów jednego dostawcy. Taka awaria w centrum danych jednego dostawcy może doprowadzić do odłączenia całego przedsiębiorstwa od swoich zasobów IT. Multi-cloud znacznie zmniejsza to ryzyko, oczywiście pod warunkiem optymalnego planu działania, który powinien być częścią strategii multi-cloud organizacji.

Nowe możliwości działów IT

Działy IT mogą zarządzać środowiskiem multi-cloud, dzięki narzędziom oferowanym przez dostawców usług chmurowych.

Rozwiązanie multi-cloud może odnosić się do kombinacji oprogramowania jako usługi (SaaS), platformy jako usługi (PaaS) i infrastruktury jako usługi (IaaS). Może także odnosić się do korzystania z kilku prywatnych i publicznych rozwiązań chmurowych.
Organizacje wybierają strategię opartą o multi-cloud z wielu powodów. Niektórzy liderzy chcą uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy chmury (vendor lock), zmniejszając w ten sposób ryzyko finansowe.

Zostanie z jednym dostawcą może utrudnić organizacji przyjęcie elastycznej strategii. Inne organizacje decydują się na strategię multi-cloud, aby zmniejszyć ryzyko awarii sprzętu. Taka awaria w centrum danych na miejscu może doprowadzić do odłączenia całego przedsiębiorstwa. Multi-cloud znacznie zmniejsza ryzyko awarii.
Działy IT mogą zarządzać środowiskiem multi-cloud, dzięki gotowym narzędziom oferowanym przez dostawców usług w chmurze lub poprzez wykorzystanie platformy zarządzania chmurą.

Strategia multi-cloud zapewnia organizacjom wybór. Więcej opcji oznacza możliwość inwestowania w transformację cyfrową bez konieczności zamykania się w jednej usłudze lub zwiększania nakładów finansowych.

Optymalizacja ROI

Strategia multi-cloud pozwala wybrać konkretne rozwiązania, które najlepiej sprawdzają się w danej organizacji. Gdy pojawiają się różnorodne potrzeby biznesowe, zmieniają się i stają się bardziej złożone, firma może alokować zasoby na określone zastosowania, maksymalizować te zasoby i płacić tylko za to, z czego korzysta.

Zaawansowana ochrona

Podobnie jak w przypadku chmury hybrydowej, wiele chmur wspiera organizacje, zachowując ścisłą zgodność bezpieczeństwa, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów obliczeniowych.

Wolność wyboru

Jeden dostawca usług w chmurze może nie być w stanie zapewnić organizacji wszystkich rozwiązań. Jeśli firma będzie chciała zmienić dostawcę, może okazać się to trudne ze względu na zmianę architektury zaprojektowanej od podstaw dla środowiska chmurowego danego dostawcy.

Niezawodna architektura

Multi-cloud zmniejsza prawdopodobieństwo, że awaria jednej usługi spowoduje przejście całego przedsiębiorstwa w tryb offline. Dodanie hybrydyzacji to kolejny poziom bezpieczeństwa, utrzymując wrażliwe dane w bezpiecznej sieci lokalnej. Lepsze przygotowanie na wypadek awarii.

Przygotowanie na wypadek awarii

Prawdopodobieństwo równoczesnego przestoju wielu dostawców usług chmurowych jest bardzo niskie. Dostawcy usług deklarują taki poziom, który chroni ich klientów przed przestojami. Dzięki wykorzystaniu co najmniej dwóch dostawców ryzyko awarii znacznie spada.