PaaS

Platforma as a Service to model wykorzystania chmury, który umożliwia organizacji tworzenie oprogramowania bez konieczności utrzymywania podstawowej infrastruktury oraz potencjalnej optymalizacji. Dostawca tworzy i obsługuje zoptymalizowane środowisko, które dostarcza użytkownikom. Użytkownicy i klienci budują swoje aplikacje i/lub systemy wykorzystując gotowe prekonfigurowane moduły – mikroserwisy.

Szybkość

Dzięki PaaS możemy szybko testować i wdrażać nowe aplikacje. Szybsze wdrożenie oznacza większy sukces biznesowy. Zespoły IT mogą testować różne konfiguracje aplikacji w różnych środowiskach i udoskonalić ją znacznie szybciej, niż jest to możliwe w tradycyjny sposób.

Optymalizacja

PaaS zapewnia firmom możliwość szybkiego reagowania. Wszystkie aktualizacje lub poprawki mogą być wdrażane automatycznie, co oznacza, że zmiana następuje znacznie szybciej.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Podejście oparte o PaaS pomaga dostarczać szybsze, bezpieczniejsze rozwiązania, które wykorzystują najlepsze praktyki i usuwają wiele czynności konserwacyjnych po stronie firmy.

Innowacyjność

PaaS pozwala firmom być bardziej innowacyjnymi i szybko reagować na problemy oraz potrzeby rynku. Mogą szybko skalować i unikać kosztownych inwestycji w infrastrukturę. Może to być przewaga konkurencyjna.

Model PaaS daje wiele korzyści i możliwości. Jest to nowy model architektury, który daje elastyczność i bezpieczeństwo przy wdrażaniu kolejnych usług związanych z potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Tym samym możliwe jest przejście od złożonych monolitycznych aplikacji do rozwiązań bardziej uniwersalnych, „lekkich”, które opierają się o technologie kontenerowe i mikroserwisy, a także wykorzystują interfejsy API, usługi serverless i BigData. Ich cechą charakterystyczną jest również skalowalność i elastyczność. Tym samym usługi tworzone i udostępniane są szybciej i bezpieczniej.

Dla firm, które chcą korzystać z PaaS, istnieje wiele korzyści, które mogą stanowić wartość biznesową. PaaS to jeden z najbardziej optymalnych sposobów wykorzystania chmury.

Szybsze wprowadzanie innowacji

Aby konkurować, musisz szybko przekształcić nowe pomysły w prawdziwe i działające aplikacje, aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom biznesowym i technicznym. Konfigurowanie oprogramowania na poziomie platformy do uruchamiania aplikacji jest czasochłonne i złożone. Upraszczając, automatyzując, a w wielu przypadkach eliminując etapy związane z tworzeniem podstaw dla aplikacji, możesz przede wszystkim znacznie szybciej wdrożyć aplikację.

Niższe koszty

PaaS może obniżyć koszty organizacyjne. PaaS zmniejsza wiele kosztów związanych z tradycyjnym modelem programowania i wdrażania aplikacji.

Szybkość i elastyczność

PaaS może zapewnić większą szybkość, elastyczność i zwinność w procesie rozwoju. Zapewniając przewidywalną, różnorodną infrastrukturę aplikacji. Dzięki temu firmy nie muszą angażować się w uruchamianie aplikacji i mogą szybko odpowiadać na potrzeby klientów.