PRIVATE CLOUD

Chmura w wydaniu private cloud to wykorzystanie wewnętrznych zasobów firmy dla dostarczania usług IT (m.in. przydzielanie zasobów, monitorowanie, automatyzacja i billing). Model zapewniający najwyższą prywatność, poufność i bezpieczeństwo dla organizacji. Oparty jest na wewnętrznych zasobach zlokalizowanych we własnym data center klienta, a o jego utrzymanie i konserwację dbają wewnętrzne zespoły IT. Doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie kontrola danych, ich utrzymanie i bezpieczeństwo musi być powierzane wewnętrznym zasobom oraz wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek współdzielenie zasobów poza strukturami firmy jest zabronione. Wadą rozwiązania jest ograniczona elastyczność – zgodna z pojemnością przygotowanych zasobów IT. Rozszerzenie wymaga typowego procesu zakupowego IT oraz implementacji.

Mniejsza skalowalność. Mała elastyczność. Największe bezpieczeństwo. Wyższy koszt.

Wewnętrzne IT w nowym modelu

Wdrożona wewnątrz organizacji pod pełną kontrolą działu IT oraz z wewnętrznym wsparciem zespołu IT.

Kontrola i bezpieczeństwo

Zapewnia większą kontrolę nad danymi firmy oraz bezpieczeństwo, ale z większym potencjalnym ryzykiem utraty danych z powodu np. awarii.

Prywatność i compliance

Organizacja wdrażająca chmurę prywatną jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobami informatycznymi. Nie przekazuje odpowiedzialności zewnętrznemu dostawcy chmury.

Droga do chmury

Organizacje wdrażają chmury prywatne, aby ich obecna infrastruktura IT mogła szybciej dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych.

Chmura prywatna to model obliczeniowy, który oferuje autorskie środowisko dedykowane danemu obszarowi.
Jedną z głównych korzyści wdrożenia chmury prywatnej jest większy stopień kontroli organizacji. Ponieważ chmura prywatna jest dostępna tylko dla jednej firmy (potencjalnie może być współdzielona wewnątrz grupy firm). Organizacja może konfigurować środowisko i zarządzać nim w sposób, który jest specjalnie dostosowany do specyficznych potrzeb informatycznych firmy.

Strategia chmury prywatnej może składać się ze sprzętu hostowanego lokalnie lub udostępnianego przez dostawcę usług chmurowych.
Chmura prywatna stanowi również wyzwanie dla organizacji. Jeśli popyt na zasoby informatyczne jest zmienny, chmura prywatna może być niewystarczającym rozwiązaniem, ze względu na brak potencjalnie elastycznego skalowania. Co w dłuższej perspektywie wydłuża czas oraz poniesione koszty. Chmura prywatna jest potencjalnie rozwiązaniem droższym niż chmura publiczna, ale o wiele bardziej bezpiecznym.

Chmura prywatna to wejście w świat nowej technologii z zachowaniem zarządzania i kontroli takiej samej jak w przypadku lokalnego centrum przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo i zgodność

W przypadku firm działających w ściśle regulowanych branżach zgodność jest najważniejsza. Infrastruktura chmury prywatnej umożliwia organizacjom przestrzeganie specyficznych przepisów oraz regulacji, ponieważ poufne dane przechowywane są wewnątrz organizacji, do którego nikt poza autoryzowanym użytkownikiem nie ma dostępu.

Personalizacja

Chmura prywatna jest w pełni konfigurowana i budowana przez lokalnego architekta chmury, co oznacza, że interesariusze mogą określić dokładne środowisko potrzebne do uruchamiania zastrzeżonych aplikacji.

Integracja hybrydowa

Jeśli aplikacja potrzebuje dodatkowych zasobów obliczeniowych, rozwiązanie hybrydowe zwiększa możliwości i zasoby chmury prywatnej na chmurze publicznej, aby utrzymać bezawaryjność bez konieczności instalowania dodatkowych serwerów. Może to być opłacalne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują bezpieczeństwa chmury prywatnej, ale nadal chcą, aby inne funkcje działały z mocą usługi chmury publicznej.