PUBLIC CLOUD

Usługi w chmurze publicznej są popularnym wyborem, ponieważ przedsiębiorstwo może kontrolować koszty poprzez ograniczenie inwestycji we własne zasoby IT. Przy niskich kosztach początkowych organizacja może z łatwością wdrożyć aplikację w chmurze publicznej. Chmura publiczna pozwala również organizacjom ponieść mniejsze wydatki wynikające z wycofania się z danego projektu np. jeśli aplikacja nie spełnia oczekiwań. Jedną z głównych cech tej chmury jest równie łatwe wyłączenia zasobów, jak ich pozyskiwanie.

Optymalizacja kosztowa

Uwalnia firmy od potencjalnie wysokich kosztów zakupu, zarządzania i utrzymania lokalnej infrastruktury sprzętowej i programowej.

Szybkość implementacji

Wdrażana jest znacznie szybciej i zapewnia większą skalowalność i dostępność niż infrastruktura lokalna, dzięki doświadczeniu firm technologicznych i dostawców oraz istniejącej infrastruktury.

Elastyczność wykorzystania

Firmy korzystające z chmury publicznej mogą płacić za użytkowanie zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem lub określić stałą miesięczną kwotę za usługi chmury publicznej, z których korzystają.

Chmura publiczna to rodzaj przetwarzania danych, w którym dostawca usług udostępnia zasoby publicznie np. przez Internet. Zasoby różnią się w zależności od dostawcy. Mogą obejmować funkcje pamięci masowej, aplikacje, maszyny wirtualne czy też dedykowane maszyny fizyczne. Chmura publiczna pozwala na ogromną skalowalność i współdzielenie zasobów.

Część dostawców chmur publicznych oferuje niektóre zasoby za darmo. Innymi formami udostępnienia jest subskrypcja czy też model płatności za użycie (pay-per-use).
Warto, aby organizacje posiadające znaczną ilość danych lub złożone zasoby informatyczne przed wyborem dostawcy opracowały strategię migracji do chmury.

Wykorzystanie chmury publicznej to niemal nieskończona elastyczność, niska bariera wejścia oraz bardzo atrakcyjne modele finansowania. Chmura Publiczna posiada mnogość rozwiązań, które są łatwe w implementacji.

Niższe koszty

W miarę rozwoju firmy nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu, oprogramowania ani utrzymywać rozległej sieci. Usługi i aplikacje w chmurze wymagają znacznie mniej sprzętu niż aplikacje dostarczane w tradycyjny sposób.

Dostępność

Kluczową zaletą architektury chmury publicznej jest możliwość dostępu do usługi lub aplikacji na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Możliwość korzystania z bardzo złożonych aplikacji niemal wszędzie.

Skalowalność

Rozwiązania w chmurze publicznej umożliwiają organizacjom skalowanie zasobów na potrzeby wymagań biznesowych znacznie szybciej niż w lokalnych centrach danych.

Niezawodność

Sieć serwerów stanowi zabezpieczenie przed awarią. Wykorzystując rozwiązanie chmury publicznej, można zwiększyć poziom bezpieczeństwa w środowisku hybrydowym.

Zapobiega utracie danych

Usługodawca może przechowywać zreplikowane pliki w kilku centrach danych, aby zapewnić płynne i szybkie odzyskiwanie po awarii.