Automatyzacja Chmurowego Bezpieczeństwa z Fortinet

19-04-2021

OPIS
WYDARZENIA

Firmy tworzą nowe aplikacje, rozszerzają własne centra danych o chmurę i ostatecznie korzystają z elastyczności, dostępności i skalowalności chmury AWS. Chmurowe usługi AWS wspomagają proces bezpiecznego budowania, zarządzania i utrzymywania systemami chmurowymi.

Dodatkowo jednak bezpieczeństwo można dalej poszerzać, np. poprzez wykorzystanie rozwiązań Fortinet – czyli rozwiązania, które służy do służy do ochrony systemów we własnej serwerowni jak i chmurze. Podczas tej sesji, przyjrzymy się praktycznym wskazówką integracji Fortineta z usługami natywnymi AWS jak Transit Gateway, GuardDuty i wiele innych

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W WYDARZENIU?

INNE WYDARZENIA